Nejde len o spoločenskú zodpovednosť

Uplatňovanie "Zelenej politiky" je dôležité pre spĺňanie legislatívnych štandardov, zároveň je podmienkou pre uzatváranie obchodných partnerstiev, ale predovšetkým, je to osobná a kolektívna zodpovednosť a je nevyhnutné, aby jej princípy odzrkadľovali všetky procesy firmy.

Každý kilometer zanecháva stopu. V pôde, vo vzduchu, vo vode. Je len na nás, aký výrazný vplyv táto stopa bude mať.

Ušetríme
až 790 bežných (33 paletových)
kamiónov ročne!


Veľko-objemová súprava dokáže naložiť až 38 euro paliet, čím pri našom objeme objednávok ušetríme až 790 bežných (33 paletových) kamiónov ročne!

GREENWAY MH-SPED

Uplatňovanie princípov "Zelenej politiky" v spoločnosti MH-SPED

Kvalita vozového parku
Flotila MH-SPED spĺňa najvyššie možné kritériá - emisnou triedou Euro VI

Efektívne plánovanie
Všetky trasy sú plánované s dôrazom na zvyšovanie efektivity prepravy, metóda tzv. "Kolečkovanie", čím sa zabezpečuje znižovanie prejazdených kilometrov.

Ad Blue
Do vozidiel sa tankuje Ad Blue. Ide o roztok, ktorý pomáha odstrániť častice NOx vypúšťané kamiónmi do vzduchu.

Pravidelný servis
Pravidelný servis a kontrola pneumatík zabezpečujú znižovanie odporu a spotreby vozidla.

Elektronická komunikácia
Uprednostňovaním elektronickej komunikácie sa znižuje spotreba papiera.

Značky

  • Greenway
  • Ad Blue
  • Euro VI