ZODPOVEDNOSŤ ... JE TEPNOUÚSPECHU VÁŠHO. NÁŠHO. SPOLOčNÉHO.

MH-sped

Všetky sny a cieleSPÁJA JEDEN MOTÍV. CESTA.

MH-sped

NIE SME ĎALEKO OD VÁS. OD MIESTA, KDE PRÁVE STE.

MH-sped
Dôvera na 1. mieste
Doprava zajtrajška
Doprava zajtrajška

Vaša zásielka
je dôležitá.

Uvedomujeme si, že nesieme veľkú zodpovednosť za riadne doručenie každej palety. Dlhodobé skúsenosti, implementovanie nových stratégií a zvyšovanie úrovne poskytovaných prepravných  a skladovacích služieb, ako aj vzdelávanie, to všetko robíme so zámerom podeliť sa s Vami.

Vážime si Vašu dôveru

Keď zvažujete
prepravcu

Indikátormi pre výber prepravnej spoločnosti sú štandardy služieb (destinácie, technológie, certifikácie, rýchlosť, vozový park, cena). MH-SPED predstavuje dopravcu, ktorého zámerom je poskytnúť obchodným partnerom kvalitnú a dlhodobú spoluprácu.  Byť úspešným je nielen otázkou priorít, zákazník dostáva okrem štandardov isté garancie, práve tie sú dôležitým prvkom pre posúdenie spolupráce.

Doprava zajtrajška
Doprava zajtrajška

Doprava zajtrajška.

Medzinárodná kamiónová doprava, zasielateľstvo, skladovanie, národná doprava a rozvoz tovaru - MH-Sped patrí medzi významných dopravcov a partnerov prepravy s výkonnou technologickou infraštruktúrou, profesionálnou logistikou, špecializovaným vozovým parkom s dôrazom na efektivizáciu a ekologizáciu dopravy uplatňovaním tzv. "Zelenej politiky".

Naše autá nie sú ďaleko od miesta, kde sa teraz nachádzate.
Doprava, distribúcia, logistika, otázky importu či exportu.
Nechajte prevoz svojej zásielky na MH-SPED.