Všeobecné informácie a kontakty

MH-SPED, s.r.o.

Zvolenská cesta 165, 974 05 Banská Bystrica
SK – Slovensko
IČO: 45862648 | VAT: SK 2023114093

Tel +421 48 470 1290

Mail info@mh-sped.sk